Barnkläder på bröllop

Barn kan medverka på bröllop i flera olika kapaciteter. Precis som vuxna kan de självklart vara där som gäster, men det finns också roller i brudföljet och under ceremonin som bara barn kan fylla. Sådana roller kräver naturligtvis speciella kläder.

Små flickor brukar till exempel vara med i brudföljet i form av brudnäbbar. Brudnäbbarna går före brudparet in i kyrkan, och är vanligtvis mellan 4 och 8 år gamla, även om det så klart finns undantag. Barnen är traditionellt brudparets syskonbarn eller fadderbarn, men numera är det även vanligt att det är parets egna barn. I amerikansk tradition är brudnäbben ofta en så kallad ”flower girl”, som har i uppgift att sprida blomsterblad framför brudparet när de går uppför altargången. Det finns egentligen inga krav rent etikettsmässigt hur brudnäbbar ska vara klädda, förutom att de bör vara finklädda, men det är mycket vanligt att de kläs i särskilda finklänningar som kallas näbbklänning. Dessa är vanligtvis vita, men kan också vara i andra färger. Det är också vanligt att brudnäbbarna har blomsterdekorationer i håret, och håller i en liten bukett.

Även pojkar kan ha samma roll i brudföljet, men de kallas då bara för näbbar. Även för näbbarna gäller att de brukar vara klädda på ett sätt som matchar brudgummen och marskalkarna, det vill säga de vuxna i brudföljet. En liten kostym är till exempel vanligt, kanske med väst och fluga som matchar brudgummens. Återigen är det vanligt på amerikanska bröllop att näbben har en uppgift, denna gång att bära fram brudparets ringar på en liten kudde. Han kallas då för ”ringbearer”. På svenska bröllop är det istället marskalken (eller en av marskalkarna, om man har flera) som får den uppgiften.

Som förälder till ett barn som ska vara brudnäbb eller näbb gäller det att planera dagen väl. Det kanske till exempel inte är idealt att barnet har på sig sina finkläder från att barnet går upp på morgonen, eftersom det då blir många tillfällen att spilla på eller smutsa ned kläderna fram till ceremonin. På samma sätt kan det vara bra att ha med ett ombyte med lite mindre stela finkläder till barnet att ta på efter ceremonin, om barnet ska vara med på festen. Annars kan kvällen bli mycket obekväm för barnet.

Förutom näbbkläder finns det tusen andra saker som måste fixas inför ett bröllop. Om man vill följa den amerikanska traditionen med flower girl och ringbearer kanske man till exempel också vill ge så kallade ”wedding favors” enligt amerikansk sed, det vill säga små gåvor till gästerna att ta hem som minne från bröllopet. På Medtryck.com kan man beställa en mängd olika produkter med valfritt tryck, till exempel reklamgodis att fylla ut gåvan med, som kan förses med Namn+Namn och datumet för ens vigsel, vilket blir ett fint minne både för ens gäster och för en själv. Då har man löst i alla fall en av de tusen sakerna som måste ordnas inför dagen D.

farben-basic