Barndop och dopklänningar

När ett nytt barn föds in i familjen kommer snart frågan om föräldrarna har tänkt låta döpa barnet. Trots att det är en kristen rit är det många som döper sina barn även om de själva inte är särskilt troende. För dessa ses dopet kanske mest som en fin tradition. Det ska dock understrykas att dop egentligen inte har något att göra med barnets namngivning.

Dopet är en present

Ordet dop kommer från ”dopp” och hänger samman med att vatten öses över huvudet eller att huvudet doppas i en sjö eller å. Det är en helig handling där vatten symboliserar livet. Både barn och vuxna kan döpas men de flesta frammanar kanske mest bilder av ett spädbarn i en vacker klädnad. Genom döpelsen blir personen i fråga medlem i Svenska kyrkan och denna organisation säger att ”dopet är en fest i Guds familj”. De är även tydliga med att meddela att inga krav ställs på den som döps, utan att döpelsen istället bör ses som en gåva. Man behöver därmed inte vara fullärd, tro på ett särskilt sätt eller förstå allt.

Konfirmationen bekräftar dopet

En invändning mot barndop är den att spädbarnet inte själv kan säga om det vill vara kristet, om det tror på de kristnas gud eller om det vill tillhöra kristendomens sammanslutning. Det är här som konfirmationen kommer in. Konfirmation betyder just bekräftelse och innebär att individen i fråga kan bekräfta sin döpelse när denne har nått en mer mogen ålder.

Barnkläder vid dopet

Av tradition döps de flesta människor i en vit klänning eller kolt och det är en nedärvd sed som sträcker sig så långt tillbaka som till dopen i de allra första kristna samfunden. För barn kallas denna vita klädsel ofta för dopklänning och är något som har kommit att symbolisera dopet. Tvärtemot vad många tror så är man inte tvungen att klä sitt barn på detta sätt. Det går bra att döpa barnet i vilken klädsel man än vill.

Få saker är dock så vackra som en dopklänning. Den är som sagt vit och ofta utsmyckad av pärlor, spets och broderier. Därtill är barnklädseln könsneutral då både pojkar och flickor döps i denna. Att köpa en ny dopklänning kan tyckas onödigt då den endast ska användas en gång och priset många gånger ligger runt 500 – 600 kr. Som ett svar på detta erbjuds många föräldrar att låna dopklänningar av den församlingen.

farben-basic