Tänker någon på miljön vid köp av barnkläder?

Textilindustrin är massiv. Folk köper kläder som aldrig förr och få är de kläder som faktiskt slits så pass av användning att de måste kasseras. Istället fyller folk sina garderober med plagg efter plagg, där vissa används frekvent, där andra används mer sällan och där en tredje grupp aldrig någonsin kommer till användning. Tillvägagångssättet är inte snällt mot miljön och det är inte hållbart i längden.

Barnkläder är en miljöbov

Barn växer snabbt och därmed blir barnkläder en ännu större miljöbov. Visserligen leder barns aktiva lekar ofta till att kläderna blir ordentligt använda men med den snabba tillväxttakt som barnen genomgår blir kläderna snart urväxta. Vissa kläder kommer endast till användning några fåtal gånger men till följd av detta är begagnathandel extra populär bland barnkläder och det är en positiv trend!

Miljöaspekten

I en artikel hos Dagens Handel uppges att miljöaspekten vid klädinköp ter sig viktigare för kvinnor än för män. Det sägs att 13% av männen och 22% av kvinnorna håller miljön som en av de viktigaste faktorerna vid köp av barnkläder. Dessa väljer därmed att köpa mycket begagnat. För de flesta som handlar begagnade barnkläder är det dock ett billigare pris som är av störst vikt.

farben-basic